History of Amsterdam
Geschiedenis van Amsterdam

General | Algemeen
Amsterdam Municipal Archives
One of the greatest city archives in the world, with 35 kilometres of documents, one million illustrations, 700,000 photographs, 150,000 books, and 20,000 maps covering the colourful history of Amsterdam. The "memory of the city" also houses a newspaper collection dating back to 1672. @ Het Gemeentearchief Amsterdam is het geheugen van de stad: een schatkamer vol documenten en afbeeldingen van alle activiteiten die het verleden van Amsterdam zo boeiend maken. De site biedt informatie over de archieven zelf, de openingstijden en beschrijvingen van de diverse afdelingen.

The Defence Line of Amsterdam
A great site about a ring of 19th century fortresses around Amsterdam. The English version of the site is a summary of the Dutch version. @ De Stelling van Amsterdam biedt informatie over een verdedigingsring rond Amsterdam welke tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Het omvat onderwaterzettingen en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, drie batterijen en vier kustbatterijen. Een prachtige site met liefde gemaakt door Jurgen Lamers en René Ros.

Dutch City maps from Blaeu's Toonneel der Steden
Scanned from a facsimile publication of the Blaeu's Toonneel der Steden from 1652.

Een geschiedenis van Amsterdam - Gerben Zaagsma
A short history of Amsterdam starting in the 12th century. @ Een korte geschiedenis van Amsterdam vanaf de 12e eeuw tot heden.

The Historical City
The Atlas Amsterdam '98-'99 has an excellent short chapter on "The Historical City". You'll learn how Amsterdam was created, from the Middle Ages, the 'golden' 17th century till modern times.

top Heritage | Monumentenzorg

Amsterdam Monumenten
Amsterdam heritage offers you a unique opportunity to take part in a virtual guided tour along the most significant historic buildings and sites. It includes an introduction to the history of Amsterdam as well as an outline of the topographical development of the city. Editor: Walther Schoonenberg. @ Maak een virtuele wandeling langs de belangrijkste Amsterdamse monumenten. De site biedt tevens een goede inleiding over de geschiedenis en topografische ontwikkeling van de Amsterdamse binnenstad. Redactie: Walther Schoonenberg.

Bureau Monumentenzorg Amsterdam
Het Bureau Monumentenzorg is een onderdeel van de Dienst Binnenstad Amsterdam. Het bureau is expertise- en kennisinstituut op het gebied van de monumentenzorg en belast met de centraal stedelijke taken en de advisering van binnenstad en stadsdelen bij de uitvoering van wet- en regelgeving.

Clipper Stad Amsterdam
The construction of a 19th-century clipper "Stad Amsterdam". It will be ready to sail in August of the year 2000, to take part in Sail Amsterdam.@ De bouw van een 19e eeuwse clipper "Stad Amsterdam" bij het Nederlands Scheepvaartmuseum om de 'Parade of Sail 2000' te kunnen aanvoeren.

Heemschut Association
Association to protect listed buildings and monuments in the Netherlands.

Kroonlantaarn terug in Amsterdam
Het Amsterdams Kroonlantaarn Comitévoert actie voor de terugkeer van de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn op de nog bestaande gietijzeren lantaarnpalen model Amsterdam 1883. De kroonlantaarn is een vierkante lantaarn met een keizerskroontje bovenop, dezelfde die ook op het stadswapen en op de Westertoren staat. De kroonlantaarn vormt samen met de nog bestaande lantaarnpalen model 1883 één ontwerp, maar alleen de paal is nog in het stadsbeeld aanwezig. In 1998 werden op de Westermarkt twintig kroonlantaarns geplaatst.

Onder de Keizerskroon
Walther Schoonenberg is a Amsterdam lover and heritage activist. His site contain information on classical laterns, public places, canal and car policy @ Walter Schoonenberg - een Amsterdam-liefhebber en monumenten-activist - geeft een persoonlijke visie op de Amsterdamse binnenstad. Hij schrijft over het ontstaan van Amsterdam, over water- en autobeheer, en over openbare ruimtes (stoepen, bruggen, bestrating). Schoonenberg geeft rondleidingen en dia-lezingen over de monumentale binnenstad van Amsterdam, één van de belangrijkste historische stadskernen van de wereld. Amsterdam is niet beroemd om zijn kerken en paleizen, maar om zijn woonhuismonumenten, voornamelijk grachtenhuizen.

Vereniging Hendrick de Keyser
Association for the preservation of historic or archtectonic worthful buildings in the Netherlands. @ Vereniging tot behoud van historisch of architectonisch waardevolle huizen in Nederland.

Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB)
De Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad strijden voor het behoud van het historische stadsbeeld van de binnenstad van Amsterdam. De vereniging heeft 2.300 leden, organiseert excursies en geeft een blad uit en is ook actief op politiek en bestuurlijk vlak. Op de website wordt een indruk gegeven van het Amsterdam van Jacob Olie en G.H. Breitner, toen Amsterdam nog ongeschonden was.

Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG)
De Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen bewaken de gevelstenen van Amsterdam en ijveren voor herplaatsing en restauratie van gevelstenen. De vereniging heeft al vele gevelstenen opgeknapt, waarvan op de website diverse voorbeelden zijn te zien.

top